HAVEN
Det Kgl. Danske Haveselskab er det næstældste i verden, kun det engelske er ældre. Selskabet blev oprindeligt grundlagt i 1830 og fik i 1880 sit nuværende navn, ved en særlig gunst fra Kongehuset, som anerkendelse af selskabets store arbejde for at udbrede viden om havekulturen.

Arealet er på ca. 14.000 m2 og blev designet af den navnkundige landskabsarkitekt H.A.Flindt. I tidens løb er de forskellige dele af haven blevet restaureret og omlagt af de forskellige perioders dygtigste landskabsarkitekter.   I dag rummer haven en række smukke haveanlæg, både klassiske og moderne, med mange spændende, gamle og sjældne planter og plantesammensætninger, som giver oplevelser året rundt.

I haven findes også flere gamle og originale bygninger bl.a. Brøndsalen og Paradehuset. I Kavalerfløjen, lige indenfor havens indgang, findes også ‘Restaurant Mielcke & Hurtigkarl’, som bl.a. anvender planter fra haven i menukortets retter.

I 2008 blev ”Det Kgl. Danske Haveselskab” sammenlagt med Danmarks tre øvrige haveselskaber: ”Det danske Haveselskab”, ”Det jyske Haveselskab” og ”Det danske Haveselskab – Øerne”. Det nye, samlede haveselskab bliver i det daglige kaldet Haveselskabet.

 

// Pr. 29.09.14 – “Så har kommunalbestyrelsen besluttet, at det nu er muligt at blive viet i Frederiksberg Have, Søndermarken eller et andet sted på Frederiksberg. Medlemmer af kommunalbestyrelsen har lov til at vie folk, der gerne vil giftes borgerligt på Frederiksberg.”

Er der noget sted i Danmark, hvor æstetikken tager livtag med naturen, er det i Det Kongelige Danske Haveselskabs have på Frederiksberg. Af Luise Skak-Nielsen